Giá: 100.000 đ/giờ - Qua đêm từ 500.000đ đến 600.000đ