Giá: 100.000 đ/giờ - Qua đêm từ 400.000đ đến 450.000đ