Giá: 80.000 đ/giờ - Qua đêm từ 240.000đ đến 280.000đ