Giá: 60.000 đ/giờ - Qua đêm từ 200.000đ đến 240.000đ