Giá: 60.000 đ/giờ - Qua đêm từ 180.000đ đến 220.000đ